On di.dk we use cookies for multiple purposes relating to functionality, web analyze, and marketing. If you continue, you accept cookies for these purposes. You can read more about cookies and change your cookie settings on this page.


Kursus om udbud - FMIs praksis

Kurset afholdes onsdag den 13. marts kl. 10.00-14.30 i Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.
Som led i vores kursusforløb om udbudsreglerne gennemfører vi nu et modul, hvor det er FMI, der kommer på banen.

Fokus vil være på, hvorledes FMI tolker og anvender reglerne for offentlige indkøb. Det vil være Juridisk Afdeling (JA) og Indkøbsdivisionen (ID), som vil holde indlæggene og som vil være tilstede på dagen.

JA og ID er ansvarlige og har kompetencer inden for henholdsvis den juridiske og kommercielle model i FMI.

Da kurset er et led i det kursusforløb, vi har kørt med Bech Bruun, lægger vi til grund, at deltagerne allerede har forståelse for gældende regler (Udbudslov og Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet), da undervisningen derfor derfor ikke vil dække dette.

Program
Kl. 10.00-12.00 (inkl. pause)
Formiddagsindlæg
Juridiske faldgruber – sådan som FMI ser udfordringer med prækvalifikationer og tilbud (samtlige eksempler vil blive anonymiseret)
Forstærket indkøbspolitik
    a) Juridiske hovedlinjer og processen herfra (JA)
    b) Markedsundersøgelser (ID)

Kl. 12.00-13.00
Frokost

Kl. 13.00-14.30 (inkl. pause)
Eftermiddagsindlæg
Et juridisk perspektiv på CSR og sanktioner, som de i dag er vedtaget og implementeret i FMI skabelonkompleks. (JA)
Tanker omkring opfølgning på CSR og sanktioner (ID)
Spørgsmål/diskussion (JA og ID)

Pris

Deltagelse i kurset koster kr. 1.000 ekskl. moms for medlemmer af FAD, og kr. 2.000 ekskl. moms for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer undervisning, kaffe/te og frokost.

Tilmelding senest 27. februar 2019
FAD Part of Confederation of Danish Industry 1787 Copenhagen Denmark Tel: +45 3377 3066 E-mail: faddi.dk