On di.dk we use cookies for multiple purposes relating to functionality, web analyze, and marketing. If you continue, you accept cookies for these purposes. You can read more about cookies and change your cookie settings on this page.


AUSA 2018

FAD's program på AUSA 2018 - Program for FAD activities on AUSA 2018

I forbindelse med USA’s største forsvarsmesse AUSA 2018 i Washington D.C. afholder FAD i samarbejde med ambassaden aktiviteter med følgende program:    

In connection with AUSA 2018 FAD are arranging the following activities:

MØDE MED ADS OG RECEPTION MED CHEFEN FOR HÆRSTABEN -  ADS MEETING AND RECEPTION WITH CHIEF ARMY
Tirsdag den 9. oktober kl. 17.00 – 19.00 er der reception på ambassaden. Ambassadør Lars Gert Lohse er vært, og der vil være deltagelse af chefen for hærstaben og hans delegation.  

FAD’s medlemmer har lejlighed til at invitere egne gæster med til receptionen. Prisen er kr. 500 pr. person inkl. egne deltagere, og FAD sender invitationen til de personer, som I ønsker inviteret. Ikke-medlemmer kan deltage i receptionen for kr. 1.000 pr. gæst.   

Forud for receptionen er der lejlighed til at mødes med den amerikanske forsvarsvirksomhed ADS kl. 16.00 - 17.00 på ambassaden.

Tuesday October 9 at 5PM - 7PM: Reception with Chief Army and his delegation at the Danish Embassy

FAD members are welcome to invite their own guests, the prize is DKR 500 pr. guest incl. own participants.

At 4PM - 5PM Danish companies are invited to a business meeting with ADS INC. also at the Danish Embassy. 

PRÆSENTATION AF DEN NYE FORSVARSATTACHÉ - PRESENTATION OF THE NEW DEFENSE ATTACHÉ
Onsdag den 10. oktober vil den nytiltrådte forsvarsattache i Washington D.C., Martin La Cour-Andersen, besøge udvalgte amerikanske virksomheder på AUSA. Besøgene er en præsentation af Danmarks nye forsvarsattache, og de danske virksomheder inviteres til at gøre attacheen følge.   

Prisen for deltagelse i rundturen er kr. 1.000 pr. virksomhed. Prisen for ikke-medlemmer er kr. 2.000 pr. virksomhed.  

Wednesday October 10 the new Danish Defense Attahé will be presented to selected US companies at AUSA. FAD members are welcomed to join the attache for a prize of DKR 1.000 pr. company.  

Tilmelding sker ved, senest den 21. september, at kontakte
Morten Andersen, moandi.dk

REGISTRATION AND FURTHER INFORMATION
Morten Andersen,
moandi.dk
Dealine: September 21.
FAD Part of Confederation of Danish Industry 1787 Copenhagen Denmark Tel: +45 3377 3066 E-mail: faddi.dk